Veszélyes anyagok jelölése

A CLP rendelet (1272/2008/EK) fokozatos bevezetése szükségessé tette, a keverékek biztonsági adatlapjaira vonatkozó előírások módosítását (REACH II. melléklete).
to help you with formatting your paper according
2015. június 1-jétől a veszélyes keverékek biztonsági adatlapjait, és címkéit kötelező az új egységes harmonizált osztályozási eljárás keretében egy, az eddigiektől eltérő jelölésrendszerrel ellátni, amely lényegi változásokat eredményez mind tartalmi, mind formai követelmények tekintetében.

A CLP rendelet – amely az ENSZ GHS előírásain alapul – egy, az egész világra kiterjedő egységes osztályozási, címkézési és csomagolási rendszert hoz létre.

 Forrás: biztonsagiadatlap.hu