Munkavédelem

Munkavédelem telephelyen:

munkavedelem-telephely-01A jogi szabályozás előírásainak történő megfelelés nem egyszerű feladat. Akik a munkavédelem útvesztőjében nem jártasak, de a rájuk vonatkozó előírásokat be szeretnék tartani, akkor a hozzáértésünk és tapasztalatunk révén teljes mértékben levesszük az Ön válláról a munkavédelemmel kapcsolatos súlyos teendőket. Bízza ránk a munkavédelem tevékenységével összefüggő feladatok elvégzését, így a saját feladataira több időt fordíthat!

Felsorolás jelleggel a fontosabb munkavédelmi feladatok, amiket szolgáltatunk:

 • Munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése
 • A munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges intézkedésekre
 • Egyeztetések elvégzése és szakmai képviselet az illetékes hatóságoknál
 • A Megbízóink Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozása, valamint a folyamatos felülvizsgálat és a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése
 • A foglalkozás-egészségügyi előírások és vizsgálatok meghatározása írásban, végrehajtásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges intézkedésekre
 • A Megbízókra vonatkozóan az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása, valamint a folyamatos felülvizsgálat és a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése
 • A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelése, javaslattétel a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre
 • Kémiai és biológiai kockázatbecslés elkészítése
 • A Megbízóink alkalmazásában álló munkavállalók előzetes-, rendkívüli- és ismétlődő- munkavédelmi oktatás megtartása, dokumentálása
 • A megrendelőinkre vonatkozó felülvizsgálat, felülvizsgálatok meghatározása írásban
 • Cégre szabva meghatározzuk a biztonsági piktogramok típusát és mennyiségét
 • A munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése és a hatóságok felé a bejelentés megtétele
 • Munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzése, a dokumentáció előkészítése valamint az üzembe helyezés lebonyolítása
 • A gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai, érintésvédelmi felülvizsgálat szükségességének figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek elvégeztetésére

Munkavédelem építkezésen:

munkavedelem-epitkezes-01A jogi szabályozás előírásainak betartása és betartatása munkabiztonsági szempontból nem egyszerű feladat egy építési munkaterületen, legyen szó bármilyen szintű részvételnél. Ha be szeretné tartani az ide vonatkozó jogszabályokat, akkor levesszük az Ön válláról a munkabiztonsággal kapcsolatos feladatokat, teendőket. Vállaljuk Cégénél a munkavédelem, munkabiztonsághoz kapcsolódó feladatok elvégzését a kivitelezési munkaterületeken annak érdekében, hogy a veszélyes építőipari munkálatok ne okozzanak fejfájást!

Felsorolás jelleggel a fontosabb munkabiztonsági, munkavédelmi feladatok, amiket szolgáltatunk:

 • Hatósági bejelentések elkészítése a kivitelezések előtt
 • Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése
 • Rendszerek kidolgozása a projektek teljes időtartamára
 • Koordinátori feladatok ellátása a tervezők részére, biztonsági és egészségvédelmi szempontból
 • Építmények, épületek kivitelezésekor folyamatos biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása a helyszínen
 • Koordinációs értekezletek megszervezése, lebonyolítása
 • Munkavédelmi összehangolási terv készítése
 • A vezetés és a felelős műszaki vezető támogatása az EHS (munkahelyi környezet- egészségvédelem, és biztonság) területén
 • Alkoholszondás vizsgálatok elvégzése a kivitelezési területen
 • Elsősegély-nyújtási feladatok megszervezése
 • Munkavédelmi jegyzőkönyvek, statisztikák készítése
 • Alvállalkozói szerződések munkavédelmi, tűzvédelmi fejezeteinek elkészítése
 • Ellenőrző jegyzőkönyvek, dokumentumok készítése
 • Kivitelezést végző vállalkozók előzetes ellenőrzése, valamint később a munkafolyamatok ellenőrzése
 • Építkezések időszakos munkabiztonsági felügyelete

Bővebb információkért keressen elérhetőségeinken!