Környezetvédelem

Környezetvédelem

Környezetünk védelme érdekében a hazai szabályozás számos kötelezettséget ró a vállalkozásokra. Szolgáltatásaink a környezetvédelemmel kapcsolatos teendők széles körét lefedik. A beruházások vagy projektek indításától egészen a tevékenységek befejezéséig, a projektek lezárásáig képesek vagyunk az igényeket kielégíteni. A jogszabályi megfelelésen és a hatékony erőforrás gazdálkodáson túl törekszünk Partnereink tevékenységünkkel összefüggő folyamatainak racionalizálására is. . Több éves szakmai tapasztalattal biztosítjuk, hogy a dinamikusan fejlődő környezetvédelem területén fellépő kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni tudja.

Szolgáltatásaink Környezetvédelem területén Partnereink számára:

 • Környezetvédelmi tervfejezetek, tanulmányok készítése
 • Minőségirányítási rendszerekre való felkészítés és tanácsadás, szükség szerint auditálás (ISO 14001, ISO 9001)
 • Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatok ellátása
 • ADR biztonsági tanácsadói feladatok ellátása
 • Hulladékszállítási és begyűjtési engedélykérelmek elkészítése
 • Hulladék szállítások koordinálása
 • Hatóságokkal való kapcsolattartás, gyors ügyintézés
 • Üzemi gyűjtőhelyek, hulladékgyűjtő udvarok kialakításának megtervezése, engedélyeztetése
 • Légszennyező források levegőtisztaság védelmi éves adatbejelentése
 • Légszennyező pontforrások akkreditált mérése
 • Engedélyekhez szükséges hatástanulmányok készítése – terjedésszámítás
 • Légszennyező anyagok kibocsátási határérték kérelmének kidolgozása, pontforrás működési engedélyek készítése, helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság védelmi változásainak jelentése
 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Környezeti hatásvizsgálatok és egységes környezethasználati engedély kérelmek összeállítása

Bővebb információkért keressen elérhetőségeinken!